نکبت روزمره بودن ...

تا به حال انديشيده‌ايد که دغدغه‌ي خوردن ، چه مصيبتي است براي ما ؟!
تا به حال انديشيده‌ايد که ماتم‌هاي روزمره‌مان ، به معناي واقعي ، چه روزمره‌اند ؟!
تا به حال فکر کرده‌ايد که زماني هست آيا که آدميزاد از روزمره بودن ، از نکبت روزمرگي ، نجات پيدا کند ؟
من ماه رمضان را به خاطر همين تغييرش دوست دارم ؛ اصلا تا به حال دلتان خواسته که تغيير کنيد به هر قيمتي ؟!
اين چند روز ، بهانه‌هاي بدي نيستند براي رها شدن از ماتم عادت ! گمان مي‌کنم - قبلا هم گفته‌ام - يکي از بدترين نفرين‌ها در حق هر کس آن است که خدا جيبش را پر از عادت کند ... همين !
لینک