می کشمت نامرد !   
سلام.
می کشمت میاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان ترم !!!
نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامرد !
دلت بوزد الهی که دل ما را سوزاندی !!!

( همین ... فعلا همین ! )
لینک