هفت‌سنگ و حاجی‌بخشی !!!   
سلام ... به گمانم شماره‌ی سوم هفت‌سنگ درآمده باشد ... پدر رفقای ما را که درآورد !!!
*
هفت‌سنگ این شماره واقعا استثنایی و به‌دردبخور شده ؛ مصاحبه با یکی‌-دو لباس‌شخصی ،
از جمله پهلوان سوپرمدافعان انقلابی-اسلامی (!) ، یعنی « حاجی بخشی » و « شکوری راد » ، نماینده‌ي مجلس ، در حاشیه‌ی مراسم ملت‌کشان شانزدهم آذر امسال در دانشگاه تهران ...
حرف‌های تازه و شنیدنی‌ای هستند که به بهای باتوم خوردن بعضی‌ها و تا دم بازداشت
رفتن برخی به دست آمده‌اند !
*
اين هم متن من ؛ ای کاش يکی ما را نقد کند که مرديم از بس جلوی آينه قربان‌صدقه‌ی
قلممان رفتيم !
لینک