آهاي خدا ! با توام !   
سلام .
*
از همه‌ي عزيزاني که خوششان مي‌آيد سوءتفاهم‌دانشان (!) را هر بار بيشتر از ديروز پر بفرمايند ، و از همه‌ي عزيزان زير ۱۸ سال ، بيماران قلبي و ريوي ، سالمندان گرامي و ... و به خصوص همه‌ي عزيزاني که از آدم‌هايي مثل من - که دايما ناله‌هايم را به صورت پيام بازرگاني جار مي‌زنم - خوششان نمي‌آيد و البته حق دارند که بيني مبارک را بگيرند و بگريزند تا دامان پاکشان را لجن عفن ناله‌هاي غريبه‌هايي چون من نگيرد ... تقاضا مي‌کنم که اين متن را نخوانند :

خدايا ! مردم از بلاتکليفي .
خدايا ! خفه‌ام کردي .
خدايا ! اگر تو خدايي ، مرا چرا آفريدي که بشوم وبال گردن تو و خودم ؟!
خدايا ! بس است ... نخواستيم اين اشرف مخلوقات بودن را ... همان گندم کوفتي را بده بخوريم ، لااقل از سردرگمي دربياييم .
به خودت و فاميل‌هايت قسم ، گناه‌کار بودن از پادرهوا بودن خيلي بهتر است .
آهاي خدا ! با توام ! بلد نيستي خدايي کني ، بيا پايين و با ما بچرخ تا بفهمي که خدا بودن چه وظايفي دارد .
خسته شدم ... مردم ... دق دادي ما را ؛ يا عقل را فقط مي‌دادي يا دل را ... خواستي زهرچشم بگيري که هر دو را با هم انداختي توي توبره‌ام ؟!
...
شرمنده‌ام ؛ بگو اين ملک‌الموتت بيايد ما را سلاخي کند ، بياييم رک و راست با خودت مذاکره کنيم ... اين‌جا غريبه‌ها زياد سر مي‌زنند ؛ بعضي‌هاشان هم الان گواهي کفرم را صادر کرده‌اند ؛ بگو بيايد ! بگو بيايد آن عزراييل بدقولت !
حالت را مي‌گيرم ، اگر خدايم نباشي !


لینک