شلوغ نبود عاشورای شهرری، امسال؛ خيلی از صحنه‌های هميشگی تکرار نشد.

*

می‌گفت: شيعيان هر سال عيد نداشتند، امسال والنتاين ندارند!

*

اين ترس از کجا آمد دوباره؟

/ 6 نظر / 3 بازدید
momali

خب ديگه.می گم.بی خيال عاشورا.والنتاين رو بچسب.البته اون که رد شد.

bbgoal

اتفاقا يکی-دو تا وبلاگ ديدم والنتاين را تفسير عاشورايی کرده بودند!(حضرت قاسم و غيره!)...هرمنوتيک عاشورا يعنی اين...

aashenaa

ولنتاين و محرم......يک دست خرس پشمالوی قلب آلود و دست ديگر قيمه نذری.......شمشير ها هم مال همسايه تيز است يک وقت خدای نکرده دستمان ميبرد.قرمزی مرکورکرم به اندازه کافی ترسناک هست.راستی منظورتان دام ترس بود دقيقا؟

aashenaa

کدام

ليلی

ترس؟ ترس وقتی می آيد انگار توی اوج محرم، توی اوج نزديکی (به قول اينها) به امام حسين، عشقت برود زير آوار و بلای طبيعی برای گناه دوست داشتن بيايد سرت. / بی خيال ترس. انگار ما کارآزموده شده ايم و جان سخت./پايدار باشی.

راحله

خدا ميدونه شيعيان سال ديگه چی ندارن ؟!