سلام
*
دومين آروغ را که زدند،به عنوان دومين بيانيه رسمی ايشان درباره مسايل اخير به همه خبر گزاريها فرستاديم.

/ 0 نظر / 3 بازدید