سلام
*
بعضی ها فقط ميخواهند دردمند باشند و برايشان فرق نميکند که کجايشان درد بگيرد.

/ 3 نظر / 3 بازدید
عليرضا سلطاني

سلامجمعه 25 مرداد ساعت 4 تا 6 بعداز ظهر فرهنگسراي بهمن منتظر تو و ساير دوستان هستيم.همايش شعر ترجمهموفق باشيد