آقای مدير سلام!

هجدهم شهريور ماه، سال‌روز وفات جلال آل احمد است. نويسنده‌اي که بي هيچ تخرخر (!) و تملقي، بايد يکي از متفکرين موثر روزگار خويش ناميدش؛ و نمی‌توان انکار کرد که هنوز رگه‌هاي شتا‌ب‌زدگي او و رفقايش در انديشه‌ي خيلی‌ها هست ... از يکي مثل من، که دو سال از عمرم را با نوشته‌ها و زيستن او گذرانده‌ام و آشکارترين يادگار آن دوران، نثر آشفته‌ا‌ی‌ست که تاثير مستقيم آن نوشته‌ها چاشني هميشگی‌اش هستند؛ تا خيلی‌ها که هنوز هم انقلابی‌گری‌هاي نامعلوم خليل ملکي و آل احمد و بقيه‌ي دوستان آل انشعاب (!) را يدک می‌کشند.

می‌بينيد که با اين يقه گرفتن‌هاي برادرانه، تکليفم را از ابتدا با شما و آن مرحوم جلال

روشن کرده‌ام! اين يادداشت، نه نقد درست و درمانی‌ست و نه حاصل ذوق‌زدگی‌هايي که حالا دو سال از آن‌ها گذشته، و صاحب‌شان، پشيمان از آن اشک‌هاي مريدانه نيست ... اما حلاجي آن چه را که خوانده، حق خود می‌داند.

بی شک آل احمد، به خاطر نمودار سينوسي زندگی‌اش، و قهر و آشتی‌هاي معروفش با مذهب عرفي و خاندانی‌اش، و تاثيرهايي که در مبارزان سياسي عصر خويش و حتي اکنون داشته، يقه‌ي خوش‌دستی‌ست براي هر کس که دلي براي ارزش‌هاي بوگرفته‌ي سياست عزيز (!) می‌سوزاند ... ولي غرضم از اين روده‌درازيها، اشاره‌ای‌ست به خصلت‌هاي نثر يگانه‌اش و بس. پس به رسم هميشگی‌ام، پيشاپيش از همه‌ي آن‌هايي که اين اباطيل را به حيطه‌ي روشنفکري يا ادبيات يا انقلابی‌گري خودشان برمی‌خورانند، اصلا عذر نمی‌خواهم!

*

مدير مدرسه، رمانی‌ست عجيب و دوست‌داشتني از آل احمد، که به خاطر طنز تلخ و گزنده‌اش، هميشه برايم تازه و خواندنی‌ست. قصه‌ي معلمي است که پس از سالها که از معلمي اقش نشسته و ... : ديدم دارم خر ميشوم. گفتم مدير بشوم. مدير دبستان! ديگر نه درس خواهم داد و نه دم به دم وجدانم را ميان دوازده و چهارده به نوسان خواهم آورد... .

نثر آل احمد، در مدير مدرسه

و خسي در ميقات به اوج خود می‌رسد؛ جملات بريده و پر از حذفهاي به قرينه‌ي لفظي و معنايي ... نثري خاص و البته به گمان من، نه ساده و سهل‌الوصول، که سمباده خورده و صيقلي شده به سود مخاطب. خود او در پاسخي خشمگينانه به نقد محمدعلي جمال زاده مدعی‌ست که پس از سال‌ها درس دادن گلستان سعدي و مناجات‌هاي خواجه عبدالله انصاري و تاريخ بيهقي، می‌خواهد نثري پالايش شده و خالي از اضافات و توصيفات دست و پاگير را عرضه کند. البته در اين باره، در مخالفت و موافقت حرفها زده‌اند، اما با چشم‌پوشي و اصلاح تکه‌هايي از غلط‌هاي دستوري و املايي توجيه‌ناپذير اين نوشته‌ها، نثر آل احمد زنده و همه‌گير است؛ بي آن که بر خلاف بيم برخي از رفقاي هنوز سينه چاک منشئات قائم‌مقام و مداحی‌هاي حضرات سبک هندي و « تو که سگ نبرده بودي، به چه کار رفته بودي؟! »، ضربه‌اي به ادبيات کهن بزند. لااقل من ـ تو که هستي؟! ـ اگر قرار باشد بين آن همه لفاظي تاريخ مصرف گذشته و اين سطور صيقلي شده، براي يکی‌شان بانگ « هو الحق » (!) بزنم، حتما براي مورد دوم خواهم زد!

*

مدير مدرسه

، از آن رو يکي از بهترين و ماندگارترين رمان‌هاي عصر ماست، که تجربه‌هاي ملموس زيستن را، بدون ژست‌هاي پدرانه گرفتن و نديدن‌هاي مصلحتي، با صميميتي کمياب در اختيار خواننده می‌گذارد. تکه‌هايي گريه‌دار و خنده‌آور، از زندگي آدم‌هايي که هيچ کدامشان با نام شناخته نمی‌شوند و در عوض، ريخت و هيکل‌شان، رفتارشان، حرف‌زدن‌هاشان و حتي نگاه‌های‌شان به فلان زن بی شوهر مانده آن‌ها را می‌شناساند:

حالا من مانده بودم و ناظم، که چيزي از لاي در آهسته خزيد تو. کسي بود. فراش مدرسه بود با قيافه‌اي دهاتي و ريش نتراشيده و قدي کوتاه. و گشاد گشاد راه می‌رفت و دستهايش را دور از بدنش نگه می‌د‌اشت. و حرف که ميزد نفس نفس ميزد. انگار الان از مسابقه دو رسيده است.

معلم کلاس دوم کوتاه و خپله بود و به جاي حرف زدن جيغ ميزد و چشمش پيچ داشت. ... داد ميزد که دلقک معلم هاست و هر ساعت تفريحي بايد بيايد و باعث تفريح همکارانش باشد.

به بالا که رسيديم، در سالون بود و رفتيم تو. يک حاجي آقا با تنبان سفيد و خشتک گشاد نماز ميخواند. وقتي سر از سجده برداشت يک قبضه ريشش را هم ديديم ... ناچار حرف [ با صاحب خانه ] به بازار صادرات کشيده بود که حاجي آقا از عرش برگشت. بلند شد و جلوي روي ما شلوارش را به پا کشيد و آل و اوضاعش را درست جابجا کرد و « مساکم الله بالخير » و از اين اداها.

بی‌ترديد تجربه‌ي معلمي و مدير بودن آل احمد، چنين ثمره‌ي مفيدي در پي داشته؛ حرف‌هاي هر شخصيتي که در قصه وارد می‌شود، درست براي خود او ساخته شده:

ناظم:

از آثار دوره اوناست آقا. اول سال که اومدم اينجا مديرشون هنوز بود آقا. کارشون همين چيزا بود. روزنومه بفروشن تبليغات کنند و داس چکش بکشند آقا ... .

تاجر بازار:

به سر شما قسم روزي چارزار پول توجيبي داره آقا. پدرسوخته نمک به حروم! ...

پدر يکي از شاگردها:

اگه من مدير مدرسه بودم و همچه اتفاقي می‌ا‌فتاد شيکم خودم پاره می‌کردم. خجالت بکش مرد! برو استعفا بده. تا اهل محل نريختن تيکه تيکهت کنند دوتا گوشتو وردار و در رو. بچه‌هاي مردم اين جا ميان که درس بخونن ... . آبروي من رفته. آبروي صد ساله خونوادم رفته. اگه در مدرسه تو رو تخته نکنم، تخم بابام نيستم. آخه من ديگه با اين بچه چيکار کنم؟ تو اين مدرسه ناموس مردم در خطره. کلانتري فهميده. پزشک قانوني فهميده. يک پرونده درست شده پنجاه ورق ... .

و توصيف زنده و تصويرسازي عالي از مکان‌ها و حالت‌ها:

و سيگارم را توي زيرسيگاري براق روي ميزش تکاندم. روي ميز پاک و مرتب بود. درست مثل اتاق مهمانخانه تازهعروسها. هر چيز به جاي خود. و نه يک ذره گرد. فقط خاکستر سيگار من زيادي بود. مثل تفي در صورت تازه تراشيدهاي

... .

[ فراش جديد ] گفت: حاضر است يکي از دم‌کلفت‌هاي همسايه مدرسه را وادارد که شن برايمان بفرستد، بشرط آنکه ما هم برويم و از انجمن محلي براي بچه‌ها کفش و لباس بخواهيم. معلم کلاس سه مثل ترقه از جا در رفت که: « اين گدابازيها کدام است و شان مدرسه نيست و نزديک شدن باين جور مجامع وسوسه‌انگيز است ». و از اين جور حرفها ... و

لابد اگر مجلس آماده بود از عقب افتادن انقلاب هم چيزهايي از بر داشت که بخواند.

و سرانجام اين کشمکش‌ها، دست به دست هم می‌دهند تا مدير مدرسه‌ي ما، بعد از بارها استعفا نوشتن و پاره کردن، به خاطر غوغاي فاعلي و مفعولي (!) دو دانش‌آموز، استعفانامه‌اش را جلوي در دادگستري،

به نام همکلاسي پخمه‌اش که تازه رييس فرهنگ شده، پست می‌کند. مدير مدرسه، آيينه‌اي صاف و زلال از روزگار نگارش خود نيز هست ... با همان دغدغه‌هاي سياسي و مذهبي و همان متلک‌هاي رندانه به سبک جلال آل احمد.

*

به هر صورت، بديع بودن ساختار نثر و شيوه‌ي روايت او از رايج‌ترين صحنه‌هايي که براي همه‌ي ما آشناست، اشتباهات او را قابل اغماض می‌کند. سواي همه‌ي اين ايرادها و تملق‌ها، طنزهاي لطيف سياسي و اجتماعي او،

در مدير مدرسه، خسي در ميقات و ارزيابي شتابزده ـکه شايد بتوانبهترين نمونه‌ها براي شناختن آل احمد دانست‌شان ـ همواره مغز و دل خواننده را درست و حسابي قلقلک می‌دهند! به قول دکترهاي صاحب ستون‌هاي ثابت ته روزنامه، خواندن اين کتاب به تمامي علاقه‌مندان توصيه می‌گردد!

/ 21 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ابی

سلام .. ممنون از اينکه می ای . جلال محبوب من هم هست هم از نوع سميعی هم از نوع ال احمد ... حتما ان چهار جلد کتابو داری که نوشته های پراکندشو به تفکيک ادبيات ٬ شعر ٬ سينما و سياست پهلوی هم چيده اند . من هم به عموم عزيزان توصيه می کنم و ديگه پيامی نيست تا هفته بعد :)

آرش

سلام جلال جان! اصلا معلومه کجايی؟ ميای! می ری! بلاگت خرابه..... به هر حال خوشحالم که اومدی. مطلبتو هنوز نخوندم. می خونم/نظر ميدم.مخــــــــلصيم!

چشمان شيشه اي

سلام آقای مدير من هم به شاعر مسلکی روی آورده ام،لطف نموده ديوانتان را قرض بدهيد تا تفعلی به فاعل و مفعول داستان جلال داشته باشم.اما خدا وکيلی و از شوخی گذشته خسی در ميقات چيز ديگه اييه موفق باشی ممنون از راهنمايی شما جلال ثانی.

فري

سلام جلال خان. مي بينم كه سوادت رو داري خرج مي كني. ولي خودمونيم حوصله به خرج دادي .هم بابت مطلب و هم تايپ.... دستت درست. ارادتمنديم.

lale

سلام جلال جان ...روحشان شاد این آقای جلال آل احمد ...

محمود رضا

آه جلال /آه جلال ... صفحه ی شما مرا ياد اين می اندازد که اگر مرگ داد است پس بيداد چيست / درود ما را بپذيريد اوصاف شما را باد بی سرزمينی ها بسيار گفته اند درود درود درود

Ramin

سلام : وبلاگ شما خيلي عالي بود و اميدوارم که در تمام مراحل زندگي خود پيروز وموفق باشي خيلي خوشحال ميشوم که به کليه خرابه ما هم سري بزنيد و در صورت تمايل وبلاگهاي همديگر را لينک بدهيم و در صورتي که لينک دادين حتما منو خبر کنيد

ترانه بانو

سلام . اولين باريست که وبلاگ شما رو ميبينم . قلم روان و بيان شيوايی داريد . برميگردم ... سراسر شاد باشی !

rahele

چه اسم ترسناکی داره وبتون...