جناب حضرت حق!
خفه‌ام کردی با اين امتحان‌ها يا عذاب‌هات.
بس کنيم؟

/ 3 نظر / 3 بازدید
امیر

حضرت حق ....سلام عليکم.لطفا بررسی و اقدام شود. بااحترام

فاهوس

اگر همه عذاب ها مثل امتحان باشد که خوبست.

ليلی

آن هم امتحان هايی که هيچ فرجه ای برای آماده سازی ات نداری....