زندگي ...

سلام .
*
زندگي مي‌چرخد‌ .
عادي‌تر از هميشه .
ّسر‌ قولم‌ هستم‌ !
همين !

/ 4 نظر / 3 بازدید
!

ميدانی......همين حالا کنار گوش من و تو فاجعه ی انسانی رخ ميدهد.....گاهی گردش بی تفاوت زمين از مرز تحمل خارج ميشود...

giti

عزيز متعجب البته ولی فقط گاهی؟؟

khale rize

ايشاالله که چرخ زندگيتون به خوبی و خوشی بچرخه...

sabokbar

سلام و اين آخرين حرف منه... اگه بدت مياد حذفش کن؛ قبل از اينکه کسی ببينه... جلال جان! به خدا قسم داری اشتباه تصور ميکنی. اجباری ندارم اينقدر خودم رو در انظار کوچک کنم. اما از نظر من برای تحکيم دوستی لازمه... من دلجوييهام رو کردم و سعيم رو تموم کردم. ديگه انتخاب با خودته که بين غرور و وجدان کدوم رو انتخاب کنی!!... خوب که فکرش رو ميکنم تو هم اينوسط بازيچه شدی و اشتباه ميکنی. مختاری دوست من... خير پيش !!