پايان و آغاز ...

به نام فروزنده‌ي ماه و ناهيد و مهر

پايان دغدغه‌ي اول ...
آغاز دغدغه‌ي دوم ... .

*

به او سفارش کردند که هر وقت عصباني مي‌شود ، توي آينه خودش را زياد ببيند ... .
58968 آينه را تا به حال شکسته و هنوز فکر مي‌کند عصباني است .

/ 7 نظر / 4 بازدید
امير

يه روز چشم سياه ، يه روز عصباني ، كي زندگي...

حميد

مرگ!!

مجتبی

خوشحالم .خوشحال...

سرکه

میبینم که عاقل شدید .خوب است راه درست همین است .الحمدلله که نوبت ما نرسید که راه را به شما نشان دهیم.آرامتر آرامتر...

giti

يادته واسه من نوشتی زندگی چی؟زندگی ميکنی؟...يادته؟

mahdi

اگر يكبار به او ميگفتند به جاي شكستن آينه در آن نگاه كند يقيناً اين همه آينه نمي‌شكست.