شفا

امامزاده ي مجرب

هی می‌گويی خوب می‌شويم يا نه؟ اين همه امام‌زاده‌ی مجرب هست، بدبخت! يكی‌ش توی همين دربند خودمان!                                     

عكس از حميد

/ 2 نظر / 11 بازدید
رضا ساكي

من شرمنده ام .چی بگم از اين تفکر عامه هميشه در صحنه . ولی يه مطلب بی ربط هم بگم که اين امامزاده ها خيلی هاشون شاهزاده های ساسانی بودن و مردم برای اينکه اعراب اونها رو و قبر هاشون رو خراب نکنن مزارشون رو به شکل مسجد ساختن . در لرستان و مناطق غرب کشور اسناد و مدارکی در این رابطه در دسته . که البته با گذر زمان ديگه امامزا ده های واقعی شدن .

حسين نژاد

سلامن عليکم! من يک امامزاده‌ی مجرب سراغ دارم که در کار خانه و اين حرف هاست و دوستان از آنجا نتيجه گرفته اند!