۱- خواهرمان اين گوشه‌ی مانيتور نشسته؛ از صبح دارد خواهرانه عر می‌زند که: نفس نفس بودن من از تو، شکفتن و گفتن من از تو ... جفنگ گفته به خداوندی خدا! تو هنوز پيدات نشده بود که من هم شکفتم و هم هی گفتم؛ منتهی، اين وسط يک بهانه برای گريه کردن کم بود که حالا حضرت والا پيدا شده‌ای! کدام احمق مخلصی می‌گفت: زمانه حساب و کتاب دارد؟ يک عمر به ديگران خنديديم و حالا خودمان... !

*

۲- نوشته: هميشه به من می‌گفتی: «صاف بايستم، سرم را بالا بگيرم رو به آسمان و بخندم به ريش زمانه‌ای که کم‌کم دارد سپيد می‌شود!» ... اما نيستی که ببينی چطور آسمان اين‌جا دريچه‌ای شده است به هر چه نکبت و پلشتی و پليدی ... تو نيستی که ببينی خدايگان هم اين‌جا به هيات روسپيان درآمده‌اند ... اين دور و بر خدا پرسه می‌زند به تن‌فروشی که بخوابانندش و پاهايش را مناره کنند رو به آسمان‌هايی که خالی مانده‌اند از هر چه خدا ... و نفس‌نفس بزند هُرم تب‌آلوده‌ی اين شهوت را ... .

آن‌وقت من چه بنويسم که نه سيخ هوس جواب دادنم بسوزد، نه کباب مصلحت ادب؟! فقط سکوت می‌کنم؛ اين بار را ـ انصافا! ـ به نشانه‌ی رضا! حيف که فعلا نمی‌توانم مرثيه‌ بخوانم!

*

۳- خبر داری که؟ تنهايی عادت روزگار بوگرفته‌ی ماست؛ ميخ طويله‌مان را کوبيده‌اند توی دشتی که هم يونجه‌هاش تمام شده، هم گاودار و آب‌داری نيست که لااقل به وعده‌ی چراندن دل‌خوش‌مان کند! برادران و خواهران شکر خدا مثل ستاره‌های آسمان و پ...‌هاي گوسفندان گرامی روی زمين خدا ريخته‌اند ... اين وسط خاک پشيمانی بر سر من و تو کنند، که هنوز گمان می‌کنيم خنديدن خريدار دارد! بی‌خيال ولی؛ چای داغ داری؟ 

/ 3 نظر / 3 بازدید
یه رهگذر

سلام عزيز. وبلاگ قشنگ و جالبی داری.موفق باشی

دردی کش

حالی برديم از اين نوشته که واقعيتی محض بود و سرشار از بوی الحاد !