گزارش اکثريت (۱)

سلام.

صبح زود، سر اذان رسيدم. يارو نکبت، با آن اتوبوس شبه ويژه‌اش با آن صندلی‌های تنگ و کولر خاموش، ده دقيقه توی قم نماند برای ادای ... حاجت!

سر فرصت برای‌تان خواهم نوشت از يادداشت‌های سفر. سخت ما را وقت خوش بوده!

/ 4 نظر / 5 بازدید
حميد

يارو نکبت، تو رو سالم رسوند؟!! دريغا عشق! که اصفهان شد و باز آمد! / اما سخت خوش‌مان شد که سخت شما را وقت خوش بوده! ازيرا که ما را نيز پريشب وقت بسيار نيکو بود در جشن دکترانه! زهی عشق! زهی عشق که ماراست ...

پدرام

زنده ای هنوز که رفيق ؟ :)

!ZoRoO

سلام حاجی! ابا چرا اينقدر تو نسبت به راننده ها آلرژی داری؟ اينقدر فحش نده اين قشر مسافرکش! مملکت را! میخوایمت ولی. يا علي

فری

بی تو جلال می شوم بی تو/ یا اینکه لال می شوم بی تو/ بی تو بی تو و باز هم بی تو / بی تو ملال می شوم بی تو!