سلام.
*
آقاهه اینقدر حال نداشت بره حموم که بدنش بوی کوفته تبریزی ترشیده میداد ... هر کی بهش میگفت داد میزد که به خاطر سیاستهای کثیف حکومت سگ صفت اینجوری اعتراض کرده .

/ 2 نظر / 3 بازدید