گاوخونی را ديدم بالاخره؛ تقريبا همان چيزی بود که انتظارش را داشتم. پيش از هر چيز بايد جرات افخمی را ستود، از بابت سينمايی کردن متنی که سخت است تصوير کردنش ... اما نمی‌دانم چه لزومی داشت که يک‌سوم آخر را با دوربينی از زاويه‌ی ديد دانای کل گرفت؟ اما بايد به اعجاز سينما هم ايمان آورد! تکه‌هايی از قصه‌ی مدرس‌صادقی را فقط سينما می‌تواند وصف کند.

فقط حرکت غيرورزشی افخمی در پاستوريزاسيون قصه، کمی ادم را قلقلک می‌دهد!

*

خسته‌ام فلانی.

/ 2 نظر / 3 بازدید
حميد

جلال! من کشف کرده‌ام که فلانی وجود خارجی ندارد! مثل مولانا! يا لااقل از نظر [...] مشکل دارد، مثل شمس! جلال! خجالت بکش و بگذر!

كلاشينكف

اژدر فربه ام...نرون وقتی رم را فتح کرد و کشت و کشتار بسياری راه انداخت و خونريزی های بسيار کرد و یاور شهر زيبای رم را استاد کرد، روی خرابه های رم نشست و شروع کرد به نواختن موسيقی! بزرگان باقی مانده رم آمدند پيش نرون و گفتند: بيا ما را هم بکش! هرکاری می خواهی بکن، ولی موسيقی ديگر ساطع نکن از خودت! به قول اون مردک ملعون! حالا حکايت ماست!