سلام . این رفقای اینترنتی در http://www.pendar.net/forum/list.php?f=12 سریعا خودشان را برسانند که اوضاع بد جوری کشمشی شده .مخلصیممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم!

/ 2 نظر / 4 بازدید
مهاجر

سلام...بابا پندار!!! سايت انديشمندان ايراني؟؟؟؟؟

حمید

جانم؟ ما رو صدا کرده بودی؟!