قانون!

زن‌های آرايش‌گر هميشه زشتن و کيلو کيلو بزک دارن!

/ 14 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Hoda حيات خلوت!

قانون به روز شده است !!! زن مرد و فرقی قائل نشده اند در دربار که اين روز ها مردان زشتند و کيلو کيلو بزک دارند با دامنی کمتر!

محمود

کيلو واحد جرم بود يا جٌرم؟

راحله

اين روزا اگه ... الکی توی اتوبان چمران جلوتُ ميگيرن و پنج هزار تومان به علت عدم خوش تيپي و عدم تحويل لبخند ژوكند ( هِر هِر ، كِر كِر ) جريمه ميشي ... خلاصه برادر من درد و دل زياده نذار دخترك زبان حكايتش باز بشه ...

yekallepook

من مي گن آدم زيبايي طبيعي خودش ! نه . ممنون از نظراتت و اميدوارم بتونم هميشه استفاده كنم . با سلام ...

دردی کش

سلام؛ اختيار داريد. کرور کرور آرايشگر بهت معرفی می کنم که به چشم خواهری بی عيب و نقص هستند ! در بقيه انواع چشم موجبات ... را فراهم می آورند !

ليلی

اين قانونه يا اصله؟ آخه اين دوتا با هم فرق دارن.

khol

ببخشيد شما چند بار آرايشگاه بانوان تشريف بردين!؟

لیلای لیلی

يک فيلم بسيار معروف هست ... فرانسوی ... از موج نو فرانسه ... به نام شوهر زن ارايشکر ...Hair Dressers Husband .. آن را ببينی نظرت عوض می شود همشهری اواره ليلای ليلی