عكس و صاحبش تزييني هستند!

روسا معمولا پشت ميز می‌نشينند، خدمت می‌کنند و پاهاشان را روی شانه‌ی کارمندها می‌گذارند.

/ 1 نظر / 3 بازدید
لیلای لیلی

شما هم هی زورتان به خاتمی برسد ادمی از اين بدتر توی ان حکومت نيست ؟