سلام.
آبجی آزاده که گم شده . حمید و مهاجر هم که قاطی کرده اند ... هیشکی منو دوس نداره !
ضمنا شما را به خدا یک نظر چیزمثقالی بدهید تا مواضع ما این قدر شفاف نسوزد .
*
آقاهه بدجوری عاشق شده بود ... ناهار که خورد یادش رفت .
undefinedمهاجر

/ 1 نظر / 3 بازدید
حمید

سلام من قاطی کرده ام ولی هنوز انقدر معرفت مونده که یه احوالی از رفیقا بپرسم! ضمنا دیوونه ها هم واسه خودشون مرامی دارن! آره داش! کرتیم.به مولا!