سلام...این اینترنت خفه مان کرد.. بال نمی آمد لا مذهب!
*
همیشه گوسفندهای آتشی انقلابی زودتر از همه با سلاخها صلح میکنند.

/ 0 نظر / 3 بازدید